თქვენი ინტერნეტ სერვისი შეჩერებულია გადაუხდელობის გამო. სერვისის განახლებისთვის გთხოვთ დაფაროთ მიმდინარე თვის სააბონენტო გადასახადი.

Internet service is suspended due to non payment. Please make the current month payment for activating the service.

Ваш интернет сервис приостановлен из-за задолженности. Для возобновления сервиса пожалуйста заплатите абонентскую плату.

                                                         Hotline: 11 00 04

გადაიხადეთ თქვენი პლასტიკური ბარათით
Pay with your plastic card
Заплатите вашей пластиковой картой